รูปแบบการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ

•  ข่าวพาดหัวซ้อน
เป็นข่าวพาดหัวที่มีสองส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน  ข่าวพาดหัวแบบนี้มักใช้กับเหตุการณ์ที่สำคัญ ๆ
*ข้อสังเกต  ข่าวพาดหัวที่สำคัญจะพิมพ์ตัวใหญ่กว่า และควรอ่านก่อน

•  ข่าวพาดหัวที่ใช้สำนวนภาษอังกฤษ
             วิธีที่จะทำให้เข้าใจสำนวนของข่าวพาดหัวที่อ่านคือ อ่านข่าวต่อไปจนจบหรืออ่านส่วนที่เหลือของข่าว แล้วแปลความหมายตามบริบท  ตัวอย่างเช่น

แหล่งอ้างอิง : www.kpsw.ac.th/teacher/…/ใบความรู้เรื่องรูปแบบของข่าว.doc
Terry Fredrickson and Paul F. Wedel. ENGLISH BY NEWSPAPER. Bangkok : Allied Printers.
ไกรคุง และ กรรณิการ์ อนัคฆกุล. Comprehensive ENGLISH for Entrance. กรุงเทพฯ : หจก. สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต.
กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน. กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.

2.  Lead (ข่าวนำ)

ข่าวนำ หมายถึง ส่วนที่เป็นย่อหน้าแรก ถัดมาจากพาดหัวข่าว เป็น Topic คือเป็นการเสนอข่าวนำครอบคลุมเฉพาะใจความและข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดของ ข่าว ดังนั้นข่าวนำจึงมีความสำคัญมากในการช่วยสรุปเรื่องให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่อง ทั้งหมด ทั้งยังช่วยขยายความของข่าวพาดหัว (headline) ให้ผู้อ่านเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้น

             ตัวอย่างเช่น

เมื่อดูจากข่าวพาดหัวว่า MP wants marriage details on computers. เราจะทราบแต่เพียงว่า ส.ส. ต้องการรายละเอียดการสมรสโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งอ่านแล้วจะไม่สามารถเข้าใจเรื่องทั้งหมด จะเกิดข้อสงสัยว่าต้องการไปทำไม ?หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่ไหน? ส.ส.คนใด? เป็นต้น

แต่เมื่ออ่านจากข่าวนำ จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ทันที คือ ส.ส. จากพรรคประชากรไทย ได้เสนอให้รัฐบาลใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลการจดทะเบียนสมรส เพื่อป้องกันการจดทะเบียนซ้อน ข่าวนำจึงมีความสำคัญในการช่วยสรุปเรื่องให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องทั้งหมดได้ ชัดเจนมากขึ้น

    วิธีการอ่านข่าวให้เข้าใจ   เราสามารถสรุปข่าวทั้งเรื่องได้จากการอ่านข่าวนำ
เพราะข่าวนำจะให้ข้อมูลแก่เราดังต่อไปนี้ คือ          Who?    ใคร
What?   ทำอะไร
Where? ที่ไหน
When ? เมื่อไร
Why?    ทำไม
How?     อย่างไร

อย่างไรก็ตาม ส่วนนำของข่าวอาจไม่มีทุกส่วนทั้งหมด แต่จะมีบางส่วนก็ได้ อาจมีแค่ Who What Where ก็ได้   ส่วนที่เหลือคือส่วนขยายเพื่อขยายรายละเอียดของประธาน หรือกริยาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แหล่งอ้างอิง : www.kpsw.ac.th/teacher/…/ใบความรู้เรื่องรูปแบบของข่าว.doc
Terry Fredrickson and Paul F. Wedel. ENGLISH BY NEWSPAPER. Bangkok : Allied Printers.
ไกรคุง และ กรรณิการ์ อนัคฆกุล. Comprehensive ENGLISH for Entrance. กรุงเทพฯ : หจก. สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต.
กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน. กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.

* แหล่งที่มาของข่าว

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึง  คือ  แหล่งที่มาของข่าว  ว่ามาจากสำนักข่าวไหน และใครเป็นคนให้ข้อมูล(แหล่งข่าว)

สำนักข่าว จะอยู่ในวงเล็บ เช่น  (AP) – สำนักข่าว AP ,  (Reuter) – สำนักข่าวรอยเตอร์ , (UPI) – สำนักข่าว

             ตัวอย่างเช่น

 *  ตามปกติแล้วแหล่งข่าวจะอยู่ท้ายข่าวนำ คือหลังจากจบข่าวแล้ว แต่ถ้าแหล่งข่าวนั้นเป็นคนสำคัญก็จะอยู่ในตอนต้นของข่าวนำ เช่น

แหล่งอ้างอิง : www.kpsw.ac.th/teacher/…/ใบความรู้เรื่องรูปแบบของข่าว.doc
Terry Fredrickson and Paul F. Wedel. ENGLISH BY NEWSPAPER. Bangkok : Allied Printers.
ไกรคุง และ กรรณิการ์ อนัคฆกุล. Comprehensive ENGLISH for Entrance. กรุงเทพฯ : หจก. สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต.
กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน. กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากเว็บข่าว นสพ.

สวัสดีครับ
วันนี้ผมขออนุญาตเอาเรื่องที่เคยคุยแล้วมาคุยอีกครั้ง

คำถามที่ท่านผู้อ่านถามมาและผมตอบยากที่สุดคือ จะเริ่มฟิตภาษาอังกฤษอีกครั้ง จะเริ่มตรงไหนดี บางทีก็ถามเจาะจงเรื่องการอ่าน ควรจะอ่านเว็บไหน เล่มไหน ฉบับไหน ช่วยบอกหน่อย?

ที่ว่าตอบยากก็เพราะ
1) แต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากัน เรื่องที่ง่ายสำหรับคนหนึ่ง อาจจะยากมากๆ สำหรับอีกคนหนึ่ง
2) แต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน เหมือนเข้าไปในห้าง แต่ละคนก็เดินเข้าไปซื้อของคนละชั้น คนละแผนก เพราะของที่จะซื้อเอาไปใช้แต่ละคนไม่เหมือนกัน

เพราะฉะนั้น จะให้ผมแนะได้อย่างไรว่า ควรจะไปชั้นนั้นชั้นนี้ – แผนกนั้นแผนกนี้ การแนะนำเว็บภาษาอังกฤษให้อ่านก็เช่นเดียวกัน แนะยากครับ

แต่ผมมาคิด อีกทีอย่างนี้ครับ หนังสือประเภทอื่น ต่างคนอาจจะอ่านต่างกันไป แต่หนังสือพิมพ์น่าจะเป็นหนังสือประเภทเดียวที่ทุกคนอ่าน ฉะนั้นถ้าต้องแนะนำเว็บภาษาอังกฤษให้อ่าน ผมก็ขอแนะนำเว็บหนังสือพิมพ์นี่แหละครับ

การอ่านหนังสือพิมพ์ยังมีข้อดีอื่น ๆ อีก เช่น
1) ศัพท์ข่าวเป็นศัพท์พื้นฐานและร่วมสมัย เป็นศัพท์ที่ใคร ๆ ไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรก็ควรต้องรู้ไว้
2) เว็บข่าวหนังสือพิมพ์ update ตลอดเวลาหรือทุกวัน การอ่านข่าวจึงไม่น่าเบื่อ เพราะมีเรื่องใหม่ให้อ่านทุกวัน

และ เว็บหนังสือพิมพ์ที่ผมอยากจะแนะนำเป็นพิเศษ ก็คือเว็บหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย เพราะข่าวส่วนใหญ่เป็นข่าวไทย เราสนใจเพราะเราผูกพันมากกว่าข่าวต่างประเทศ และเมื่อต้องเดาความหมายของศัพท์-สำนวนหรือเนื้อหา ก็เดาได้ง่ายกว่า มี 2 ฉบับครับ คือ Bangkok Post และ The Nation

ทั้ง Bangkok Post และ The Nation นอกจากมีเว็บหลักเพื่อให้อ่านข่าวแล้ว ยังมีเว็บต่างหากหรือลิงค์ที่ช่วย train ท่านที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษจากการอ่านข่าว เช่น มีการยกศัพท์-สำนวนในข่าวขึ้นมาอธิบายด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย, เอาข่าวมา edit ใหม่ในเหมาะสม, มี Test เพื่อช่วยทดสอบหรือเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่าน เป็นต้น

ถ้าฝึกอ่านข่าวจากเว็บ Bangkok Post หรือ The Nation อย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จะช่วยพัฒนา reading skill แน่นอนครับ

[1] หนังสือพิมพ์ Bangkok Post
เว็บหลัก:
http://www.bangkokpost.com/
เว็บเพื่อการศึกษา: http://readbangkokpost.com/

[2] หนังสือพิมพ์ The Nation
เว็บหลัก: http://www.nationmultimedia.com/
ลิงค์เพื่อการศึกษา: http://www.nationmultimedia.com/edu/backissue.html
[คลิกเลือก เดือน/วัน แล้ว, ให้คลิก LANGUAGR LAB และ TEST]

ศึกษาเพิ่มเติม:
[39] เรียนภาษาจากหนังสือพิมพ์
[224 เรียนศัพท์จากข่าวอังกฤษ ที่อธิบายเป็นภาษาไทย
[432] เว็บ ‘อ่านข่าว-ฟังข่าว’ ง่าย ๆ
http://readbangkokpost.com/businesswords/alphabetical/a/
http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm

 

ที่มา   http://english-for-thais.blogspot.com/2008/02/54.html

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ

บางท่านอาจคิดว่าการอ่านข่าวภาษาอังกฤษนั้นยาก

แต่ถ้ารู้หลักการ… การอ่านข่าวภาษาอังกฤษนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย
ปัจจุบันมีเว็บไซต์จำนวนมากที่นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษให้อ่านกัน
เช่น 
http://thai.langhub.com/component/option,com_joomap/Itemid,50/lang,thai/
และ
 http://bangkokpost.net/education/site2004/trsum04.htm
รวมถึงเว็บไซต์ บทความ และหนังสืออื่นๆ
ซึ่งข้าพเจ้าได้นำมาใช้ประกอบในบล็อกนี้ด้วย  จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ในบล็อกนี้ได้นำเสนอหลักการ หรือเทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะในการอ่านข่าวภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.4-6) และผู้สนใจทั่วไป

และต้องขอขอบคุณ “คุณครูสุปราณี ดำสวสัสดิ์ ” ที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำบล็อกนี้
และที่ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งคือ www.thaigoodview.com
เว็บไซต์ดีๆ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย

สำหรับผู้อ่านที่มีคำแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อติชมใดๆ ที่ต้องการให้ปรับแก้ไขเพื่อพัฒนาบล็อกนี้ให้ดียิ่งขึ้น
สามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้

การฝึกภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ถึงจะทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องได้
“แล้ววันนี้เราฝึกภาษาอังกฤษแล้วหรือยัง? ”

 

ที่มา http://www.thaigoodview.com/node/68265

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น